Hírcsárda Híradó

Magyarország kedvenc híradója a Hírcsárda Híradó, ahol a legigazabb hírek hangzanak el. A humorral átitatott adások görbe tükröt tartanak a mai közéletnek. A hírolvasók: Rainer-Micsinyei Nóra, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Janklovics Péter.

A szavahihetőség forrása a Hírcsárda.

T o v á b b i   M ű s o r o k